Wyszukaj
Rejestracja internetowa »
Rejestracja telefoniczna:
17 77 25 666
539 938 331

Szukam:

Lokomat, Erigo

Lokomat

Lokomat

To najnowocześniejsze urządzenie pozwalające na trening chodu w warunkach dynamicznego odciążenia z symulacją wzorca chodu dla segmentów kończyn dolnych oraz z możliwością dowolnego ustawienia parametrów chodu (prędkość, długość kroku, zakresy ruchu w stawach biodrowych i kolanowych).

 

Główne elementy Lokomatu stanowią: bieżnia, system odciążenia, orteza oraz oprogramowanie sterujące i analizujące.

 

Dynamiczne odciążenie jakie stwarza orteza pozwala na wczesne podjęcie nauki chodu bez potrzeby uzyskania dostatecznej siły mięśniowej.

 

Zaletami wczesnego rozpoczęcia treningu chodu są m.in.:

 • minimalizacja niekorzystnych efektów przedłużonego unieruchomienia,
 • przyspieszenie powrotu funkcji,
 • obniżenie patologicznego napięcia mięśniowego,
 • normalizacja reakcji krążeniowych, poprawa trofiki i krążenia obwodowego,
 • przywracanie prawidłowych wzorców ruchu i postawy.

 

Lokomat zapewniając prawidłowe cykle chodu (czas przenoszenia kończyny, długość kroku, prędkość chodu) zapobiega rozwojowi nieprawidłowych kompensacji i umożliwia torowanie prawidłowego chodu. Jego skuteczność w reedukacji chodu pacjentów po udarze mózgu, uszkodzeniach rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych, MPD, SM została potwierdzona licznymi badaniami.

 

Lokomat umożliwia:

 • nadzorowanie poprawności wzorca chodu,
 • odciążenie,
 • reedukację chodu z wykorzystaniem bieżni z możliwością regulacji szybkości,
 • indywidualny dobór zakresów ruchu w poszczególnych stawach kończyn dolnych (staw skokowy i kolanowy),
 • regulację obciążenia,
 • regulację obciążenia stronnego,
 • zastosowanie informacji zwrotnej (biofeedbacku) jako elementu wspomagającego terapię.

 

Cena 60-cio minutowej terapii na urządzeniu Lokomat obejmuje  : przygotowanie pacjenta i sprzętu do terapii, trening około 25-45 min., w zależności od możliwości pacjenta, zdjęcie pacjenta z urządzenia.

Wskazania stany po udarach mózgu, stany po udarach i urazach rdzenia kręgowego, urazy mózgu, stwardnienie rozsiane, dziecięce porażenie mózgowe, choroba Parkinsona, choroby zwyrodnieniowe stawów kończyn dolnych, rdzeniowy zanik mięśni
Przeciwwskazania deformacje uniemożliwiające przystosowanie ortezy do kończyn dolnych, masa ciała powyżej 135 kg, niestabilność układu szkieletowego(niestabilność kręgosłupa, złamania, zaawansowana osteoporoza), przeciwwskazania do pełnego obciążania kończyn, odleżyny,epilepsja lekoodporna
Rehamed-Center Facebook