Wyszukaj
Rejestracja internetowa »
Rejestracja telefoniczna:
17 77 25 666
539 938 331

Szukam:

Oddział Dzienny i Ambulatorium

Oddział Dzienny i Ambulatorium

Świadczenia lecznicze w ramach Oddziału Dziennego Rehabilitacji i Rehabilitacji Ambulatoryjnej są udzielane pacjentom, których stan kliniczny nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

 

Na Oddział Rehabilitacji Dziennej kierowni są pacjenci z poradni specjalistycznych. Pacjenci Ci, przyjmowani są przez lekarzy rehabilitacji pracujących w Centrum, którzy ustalają rodzaj i ilość zabiegów uwzgledniając aktualne potrzeby funkcjonalne pacjenta. 

 

Zabiegi wykonywane w ramach opieki Ambulatoryjnej są realizowane na podstawie skierowania lekarskiego. Zabiegi z zakresu kinezyterapii wypisane w skierowaniu są realizowane o umówionej godzinie.

 

W czasie wolnym pomiędzy zabiegami pacjenci mogą skorzystać z sali wypoczynkowej. Można w niej posłuchać muzyki, skorzystać z bezpłatnego internetu lub małej biblioteki.

 

 

Jedyne na podkarpaciu urządzenie do nauki chodu - Lokomat!!
Rehamed-Center Facebook
Rehamed-Center Twitter
Rehamed-Center Linkedin
Rehamed-Center Youtube